Info rápida

Formulario de busca

Fondos

Info RápidaInfo Rápida

Formulario de busca

cierra cierra

Certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX)

Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización do curso preparatorio para a obtención do CODIX, na modalidade de teleformación,  convocado por Resolución do 20 de xaneiro de 2016, DOG nº 17, do 27/01/2016. Pode consultada nesta en: https://cemit.xunta.gal/sites/w_amtega/files/180%20matriculados.pdf. As persoas que figuran nesta listaxe recibirán a primeiros de setembro no seu correo electrónico persoal que figura na súa ficha de usuario/a da rede CeMIT as instruccións de acceso ao curso na plataforma de teleformación EMA (http://cemit.xunta.es/ema), curso que comezará o luns 5 de setembro.