Digitalent

Digitalent

Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital

Plan para o impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital en Galicia

 

Image removed.

O novo Plan para o impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital en Galicia, Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital, fusiona os anteriores Plan de Inclusión Dixital 2020 e Plan DigiTalent 2020 nun único instrumento estratéxico, tomando o seu relevo para enfocarse no horizonte 2030 coa misión de acadar unha sociedade máis autónoma dixitalmente que non deixe a ninguén atrás.

  • Coa visión posta nunha Galicia máis adaptada para coexistir coa continua evolución tecnolóxica, o Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital asume o compromiso de promover un novo paradigma de sociedade máis inclusiva, asegurando unha cidadanía capacitada e empoderada dixitalmente e uns profesionais e expertos especializados nas novas tendencias tecnolóxicas preparados para dar resposta aos retos aos que se enfrontará Galicia nesta década, aumentando deste xeito a competitividade sostible, a equidade social e a resiliencia dixital.
  • O Plan canalizará a súa intervención a través de tres eixes estratéxicos e nove medidas chave orientados a todos os niveis de habilidades e competencias dixitais da poboación:
    • Eixe 1: Pechar a fenda dixital.
    • Eixe 2: Competencias dixitais para os profesionais.
    • Eixe 3: Impulso das vocacións e o talento dixital.

Image removed.

Plan DigiTalent 2020, de Promoción do Talento Dixital de Galicia

O anterior plan DigiTalent puxo o foco en reducir a fenda crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital e promover que a cidadanía contase coas capacidades necesarias para desenvolverse plenamente no ámbito dixital, tanto na súa vida persoal como profesional.

Image removed.   DigiTalent 2020 foi o primeiro plan integral de talento en Galicia que atendía aos diferentes perfís da cidadanía segundo o punto do ciclo vital no que se atopaban

Image removed.

Actividades

 

Image removed.  O catálogo de actividades de DigiTalent 2020 combinou iniciativas que daban resposta ás necesidades específicas de cada perfil: