Documentos e resultados

Documentos e resultados

Axenda Dixital de Galicia 2020 - Balance 2015-2020No período 2015-2020 mobilizou un investimento de máis de 900 millóns de euros, entre capital público e privado A Axenda Dixital de Galicia 2020 mobilizou no período 2015-2020 máis de máis de 1.594 millóns de euros, 541,6 deles de capital privado, para impulsar a transformación dixital da…
No período 2015-2018 mobilizou un investimento de máis de 900 millóns de euros, entre capital público e privado A Axenda Dixital de Galicia 2020 mobilizou no período 2015-2018 máis de 900 millóns de euros, 260 deles de capital privado, para impulsar a transformación dixital da Comunidade. Así se recolle no balance publicado pola Axencia para…
A dixitalización dos servizos públicos, a  redución da fenda dixital e o impulso á competitividade, principais avances nos dous primeiros anos da Axenda Dixital de Galicia 2020No período 2015-2016 mobilizou un investimento de máis de 324 millóns de euros, entre capital público e privado A Axenda Dixital de Galicia 2020 mobilizou no…
O 30 de abril de 2015 aprobouse a Axenda Dixital de Galicia 2020, unha estratexia que dá resposta ao novo contexto dixital e a como as políticas TIC poden formularse para apoiar o crecemento na Comunidade apostando por un modelo de crecemento vinculado á economía dixital. Un ano máis tarde é momento de facer balance, coa finalidade de dar conta…