Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, as deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para o desenvolvemento da e-Administración en Galicia

Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, as deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para o desenvolvemento da e-Administración en Galicia

O protocolo de colaboración busca establecer un marco de colaboración permanente que permita a coordinación das iniciativas que se van levar a cabo no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para a implantación dos servizos de Administración electrónica. Asinan o protocolo de colaboración, en Santiago de Compostela a 28 de setembro de 2009, a Xunta de Galicia, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Deputación Provincial da Coruña, a Deputación Provincial de Lugo, a Deputación Provincial de Ourense e a Deputación Provincial de Pontevedra.

O protocolo de colaboración busca establecer un marco de colaboración permanente que permita a coordinación das iniciativas que se van levar a cabo no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para a implantación dos servizos de Administración electrónica. Asinan o protocolo de colaboración, en Santiago de Compostela a 28 de setembro de 2009, a Xunta de Galicia, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Deputación Provincial da Coruña, a Deputación Provincial de Lugo, a Deputación Provincial de Ourense e a Deputación Provincial de Pontevedra.

O Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, as Deputacións Provinciais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para o desenvolvemento da eAdministración en Galicia, asínase en Setembro de 2009 co obxecto de establecer un marco de colaboración permanente que permita a coordinación das actuacións que se van a realizar na Comunidade Autónoma para a implantación dos servizos de eAdministración.

No modelo de eGoberno da Comunidade Autónoma de Galicia para a modernización das Administracións Públicas, recóllese o desenvolvemento da administración electrónica establecendo un novo modelo de relación entre a administración, a cidadanía e as empresas. Para simplificar o acceso á administración electrónica dos funcionarios públicos, cidadáns e empresas é preciso a coordinación de plataformas e redes de comunicación xestionadas polas administración locais, autonómica e central.

Neste eido, faise necesario establecer un marco (protocolo) de colaboración permanente que permita a coordinación das actuacións que se van a levar a cabo en Galicia para implantación de servizos de administración electrónica, presentando un único modelo de cara ao cidadán, aliñando os distintos modelos que se están a desenvolver e racionalizando os investimentos.

Mediante este protocolo as entidades asinantes comprométense a intercambiarse toda a información precisa para realizar unha planificación conxunta e coordinada das actuacións que se están a levar a cabo para a implantación da administración electrónica.

Como instrumento permanente de coordinación e colaboración administrativa constitúese a Comisión de dirección da Administración Electrónica en Galicia presidida polo Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Baixo a dirección da Comisión de dirección da Administración en Galicia constitúese a Subcomisión técnica que coordinará as actuaciones en materia de tecnoloxías da información e das comunicacións e establecerá os mecanismos necesarios de interoperabilidade, seguridade e identidade dixital.

Organismo promotor: Xunta de Galicia