Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Foro para a colaboración entre o sector público e o privado (CPP) na área das tecnoloxías da información e as comunicacións

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Foro para a colaboración entre o sector público e o privado (CPP) na área das tecnoloxías da información e as comunicacións

Convenio de colaboración asinado o 27 de xuño de 2012 entre a Xunta de Galicia e o Foro CPP - TIC.

Convenio de colaboración asinado o 27 de xuño de 2012 entre a Xunta de Galicia e o Foro CPP - TIC.

ORGANISMO: Amtega e Foro CPP - TIC

DATA DE SINATURA: 27 de xuño de 2012

ÁMBITO: Xeral

Ten por finalidade regular as relacións de colaboración e cooperación entre a Amtega e o Foro CPP - TIC co obxectivo de contribuír á expansión de fórmulas de modernización, eficiencia e control do gasto por parte das Administracións Públicas mediante a difusión das boas prácticas e casos de éxito no ámbito da colaboración público - privada desenvolvidas noutras administracións nacionais e europeas.

Organismo promotor: Amtega e Foro CPP - TIC