Do sector TIC ao ecosistema dixital

Do sector TIC ao ecosistema dixital

Do sector TIC ao ecosistema dixital

Consolidar un hipersector TIC competitivo e innovador, que impulse a xeración de emprego cualificado e o desenvolvemento do resto dos sectores estratéxicos de Galicia.

Avanzarase na consolidación dun hipersector TIC competitivo e innovador, que xere redes de valor co resto de axentes, empresas tractoras e sectores económicos dando lugar á conformación dun ecosistema dixital galego activo. Así pois, neste contexto, intervirase nas seguintes liñas de acción:

icono lista  Consolidar unha contorna de colaboración público – privada para a conformación dun ecosistema dixital galego forte e dinámico

icono lista  Impulsar a xeración de coñecemento tecnolóxico innovador aliñado coas necesidades tecnolóxicas dos sectores produtivos e da rexión

icono lista  Favorecer a valorización das capacidades tecnolóxicas galegas e potenciar a presenza e impacto do hipersector TIC fóra da rexión

Descargar documento: