Da preservación á accesibilidade dixital do patrimonio cultural

Da preservación á accesibilidade dixital do patrimonio cultural

Da preservación á accesibilidade dixital do patrimonio cultural

Facer do patrimonio cultural un elemento tractor da dinamización económica e turística utilizando as TIC para conservar, difundir e valorizar o noso legado histórico, patrimonial e cultural grazas á accesibilidade dixital.

A universalización do patrimonio cultural de Galicia implica levar a cabo accións que contribúan a súa recolección, preservación e valorización, así como a garantir o seu acceso a través de calquera soporte e en calquera lugar, e a implicar á sociedade na súa protección e difusión intervindo nunha tripla dirección:

Icono lista  Conservar o patrimonio cultural utilizando as TIC para recolectar e preservar o legado histórico de Galicia

Icono lista  Garantir a accesibilidade aos fondos dixitalizados do patrimonio cultural a través de dispositivos tecnolóxicos actuais e futuros: ordenadores, móbiles, tablets, etc.

Icono lista  Impulsar novas vías de financiamento para contribuír á sostibilidade dos fondos dixitilizados