Da modernización á transformación dixital do sector primario

Da modernización á transformación dixital do sector primario

Da modernización á transformación dixital do sector primario

Mellorar a calidade de vida no medio rural apostando pola aplicación das TIC para aumentar a produtividade e competitividade do sector primario.

Impulsarase a mellora da calidade de vida nas zonas rurais, permitindo a través das TIC, que as zonas rurais se integren e participen plenamente nunha economía europea baseada no coñecemento e garantindo as singularidades ambientais e paisaxísticas do territorio galego. Neste senso, as accións centraranse en:

Icono lista  Aumentar a competitividade do sector primario a través de solucións intelixentes para a mellora dos procesos de xestión e produción

Icono lista  Converter a calidade e seguridade alimentaria nun elemento de marca do sector primario galego, utilizando tecnoloxías innovadoras para garantir o control dos produtos

Icono lista  Impulsar a xestión sostible e responsable das actividades do sector primario a través das TIC