Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

Fondos EuropeosFondos Europeos

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Obxectivos previstos: A creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidade con outros sistemas de información que manexen información ambiental.

Obxectivos previstos: Dotación de cableado estruturado para a Rede Corporativa da Xunta de Galicia co obxecto de mellorar o rendemento, dispoñibilidade e cobertura das aplicacións/servizos de administración electrónica e servizos públicos que fan uso das TIC.

Obxectivos previstos: A implantación dunha plataforma de malware avanzado, o establecemento dun servizo de xestión da seguridade corporativa co que se asegurará o cumprimento normativo no ámbito da seguridade da información para os servizos da administración electrónica e dos servizos públicos dixitais

Obxectivos previstos: Estas axudas, pensadas para que os principais centros empresariais de Galicia teñan banda larga ultrarrápida, compleméntanse para chegar ás empresas illadas, entre outras medidas, polas convocatorias de axudas directas a empresas illadas para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.

Páxinas