Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

Fondos EuropeosFondos Europeos

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Obxectivos previstos: Programa de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte para a implantación de solucións de "Empresa Dixital e de Contidos" a Pemes a través de axentes colaboradores (empresas de prestación de servizos tecnolóxicos) mediante un servizo para a definición dunha estratexia dixital de empresa, un servizo de definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade para a peme, un servizo de apoio para a adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade, un servizo de apoio na adopción de solucións innovadoras con base nos contidos dixitais e un servizo de...

Obxectivos previstos: Adquisición de equipamento para a mellora das infraestruturas de telecomunicacións que soportan os servizos de administración electrónica / servizos públicos dixitais proporcionados pola Xunta de Galicia.

Obxectivos previstos: Desenvolver un sistema galego de información sobre vivenda, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidade con outros sistemas de información que manexen información do ámbito da vivenda e solo. Deste xeito, a actuación simplificará a información e servizos dixitais facilitados aos cidadáns, axudando á posta en valor dos recursos habitacionales de Galicia e facilitará á Administración unha visión global sobre a realidade do devandito sector, a súa explotación, control e posta en valor; e a posta en marcha de medidas destinadas a...

Obxectivos previstos: Adquisición de equipamento para a mellora das infraestruturas TIC que soportan os servizos de administración electrónica- servizos públicos dixitais proporcionados pola Xunta de Galicia

Páxinas