Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

Fondos EuropeosFondos Europeos

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Obxectivos previstos: Consolidar un sistema de información único común de Turismo de Galicia compartido pola administración pública e os principais axentes do sector turístico.

Obxectivos previstos: Dotar ás aulas do sistema educativo galego dunha contorna tecnolóxica completamente funcional para que profesorado e alumnado desenvolver a súa actividade educativa a través das novas modalidades de e-aprendizaxe, así como a infraestrutura tecnolóxica e o acceso a contidos educativos dixitais mediante tecnoloxías innovadoras.

Obxectivos previstos: Creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidad con outros sistemas de información que manexen información ambiental tanto no ámbito autonómico como estatal ou europeo.

Obxectivos previstos: dotar aos centros públicos de Galicia que imparten educación primaria, dos espazos e a infraestrutura necesaria nestes para que o alumnado e profesorado dos centros poida acceder a servizos educativos electrónicos que permitan que se produza a transformación do sistema educativo de Galicia iniciada no marco do proxecto Abalar.

Páxinas