Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

Fondos EuropeosFondos Europeos

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Obxectivos previstos: Dotación de servizos e equipamento disruptivo das aulas CeMIT para favorecer a adquisición, mellora e reciclaxe das capacidades dixitais da cidadanía e dos traballadores, promover a acreditación de competencias dixitais e fomentar a igualdade dixital mediante a redución da brecha de acceso aos servizos dixitais.

Obxectivos previstos: O obxectivo desta operación é o despregamento de wifi en centros educativos, así como de servidores e electrónica de comunicacións nos CPDs da Xunta de Galicia, para facilitar o uso de ferramentas de ensino virtual. Os proxectos que integran a operación son os seguintes: Despregamento de puntos de acceso wifi en centros educativos; Subministración de servidores; Subministración de electrónica de comunicacións nos CPDs da Xunta de Galicia

Obxectivos previstos: Con esta actuación apoiarase o desenvolvemento de maiores capacidades ao redor das novas tendencias tecnolóxicas, para acelerar o desenvolvemento e implantación de solucións que dean resposta aos novos retos da sociedade e permitirá avanzar na na aplicación de tecnoloxías innovadoras para o desenvolvemento de servizos públicos avanzados.

Obxectivo específico: OE 20.1.2 – OE REACT UE 2. Apoio aos investimentos que contribúan á transición cara a unha economía dixital.

Páxinas