Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN REACT 20.1.2.4 – Plan de dotación de aulas CeMIT con equipamento disruptivo - 205-2022000005OPERACIÓN REACT 20.1.2.4 – Plan de dotación de aulas CeMIT con equipamento disruptivo - 205-2022000005

Formulario de busca

cierra cierra

  

OPERACIÓN REACT 20.1.2.4 – Plan de dotación de aulas CeMIT con equipamento disruptivo - 205-2022000005

 
 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do Eixo REACT UE.

Obxectivo temático: 13. Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía.

Obxectivo específico: OE 20.1.2 – OE REACT UE 2. Apoio aos investimentos que contribúan á transición cara a unha economía dixital.

Obxectivos previstos: Dotación de servizos e equipamento disruptivo das aulas CeMIT para favorecer a adquisición, mellora e reciclaxe das capacidades dixitais da cidadanía e dos traballadores, promover a acreditación de competencias dixitais e fomentar a igualdade dixital mediante a redución da brecha de acceso aos servizos dixitais.