Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Posto dixital avanzado do persoal empregado público - 205-2022000008OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Posto dixital avanzado do persoal empregado público - 205-2022000008

Formulario de busca

cierra cierra

  

OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Posto dixital avanzado do persoal empregado público - 205-2022000008

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do Eixo REACT UE.

Obxectivo temático: 13. Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía.

Obxectivo específico: OE 20.1.2 – OE REACT UE 2. Apoio aos investimentos que contribúan á transición cara a unha economía dixital.

Obxectivos previstos: Evolución do posto de traballo dos empregados públicos a través da dotación de equipos novos nos postos de traballo e nos espazos compartidos, atendendo a modelos e tipoloxías evolucionadas que respondan as necesidades de cada perfil, e evitando no posible duplicar as dotacións mediante o uso de equipos polivalentes, así como a posta en marcha dunha plataforma de virtualización de escritorios de posto de traballo (VDI – Virtual Desktop Infraestructure) que facilite a mobilidade efectiva e garanta o acceso seguro.