Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Implantación de medidas que potencien o modelo dixital de atención socio sanitaria para maiores e persoas dependentes - 205-2022000001OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Implantación de medidas que potencien o modelo dixital de atención socio sanitaria para maiores e persoas dependentes - 205-2022000001

Formulario de busca

cierra cierra

OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Implantación de medidas que potencien o modelo dixital de atención socio sanitaria para maiores e persoas dependentes - 205-2022000001

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19.

Obxectivo específico: O.E. REACT-UE 2. Apoiar a transición cara a unha economía dixital.

Obxectivos previstos: Esta operación componse de tres proxectos: Censo global de residentes; Protección e control de residentes e profesionais, ferramentas de comunicación coas familias, confort de espazos persoais, autonomía persoal e fogar intelixente; e Ferramenta de xestión do persoal en residencias.