Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Xestión Integral do Transporte de Viaxeiros en Galicia - 205-2014000020OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Xestión Integral do Transporte de Viaxeiros en Galicia - 205-2014000020

Formulario de busca

cierra cierra

  OPERACIÓN FEDER 13.1.2.2 - Campaña de difusión das operacións financiadas co PO FEDER Galicia 2014-2020 no marco da Axenda Dixital de Galicia 205-2014000019

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
 
Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.
 
Obxectivo temático: 2. Mellorar o uso e a calidade do TIC e o acceso as mesmas.
 
Obxectivo específico: 2.3.1. Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e a e-saúde.
 
Obxectivos previstos: Desenvolvemento dun sistema galego de xestión integral de transporte de viaxeiros de Galicia que permita prestar servizos ao sector, aos cidadáns e aos distintos departamentos das administracións, permitindo o  incremento da competitividade do sector.
 
Contratos adxudicados
1. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA INTEGRAL DE XESTIÓN E TRAMITACIÓN DA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA E OFICINA VIRTUAL (EXPEDIENTE AMT-2018-0089)
 • Obxecto: servizo de desenvolvemento e posta en funcionamento dun sistema integral de xestión e tramitación da oferta de transporte público de Galicia. Ademais, desenvolverase unha oficina virtual para que as empresas de transporte poidan relacionarse de forma electrónica coa Administración
 • Importe de adxudicación: 435.540,00 € (IVE Incluído).
2. SERVIZO DE IMPLANTACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DOS PROXECTOS TECNOLÓXICOS NO ÁMBITO DO PLAN E-MOBILITY (EXPEDIENTE AMT-2018-0078)
 • Obxecto: servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no campo do plan e-Mobility, consistente na coordinación, xestión, seguimento e monitorización das actividades e proxectos incluídos no "Plan de Modernización Tecnolóxica da mobilidade en Galicia (e-Mobility)".
 • Importe de adxudicación: 340.917,50 € (IVE Incluído).
3. SERVIZO DE IMPLANTACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DOS PROXECTOS TECNOLÓXICOS NO ÁMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO (EXPEDIENTE AMT-2017-0068)
 • Obxecto: servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no campo do transporte público, consistente na coordinación, xestión, seguimento e monitorización das actividades e proxectos incluídos no "Plan Tecnolóxico de Modernización do transporte público en Galicia".
 • Importe de adxudicación: 84.652,81 € (IVE Incluído).
4. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR QUE DEA SOPORTE Á súa XESTIÓN BAIXO DEMANDA (EXPEDIENTE AMT-2017-0060)
 • Obxecto: servizo de desenvolvemento dun sistema de información dos servizos de transporte público regular que dea soporte á súa xestión baixo demanda.
 • Importe de adxudicación: 229.600,00 € (IVE Incluído).
5. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN ANALÍTICO NO ÁMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS (EXPEDIENTE AMT-2017-0047)
 • Obxecto: servizo de desenvolvemento e implantación dun sistema de información analítico que dea satisfacción aos principais requirimentos de análises da información, reporting e explotación de datos dos principais ámbitos de información xestionados pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda no ámbito do transporte público de viaxeiros.
 • Importe de adxudicación: 298.023,00 € (IVE Incluído).
6. SERVIZO PARA A ELABORACIÓN DO PLAN TECNOLÓXICO DE MODERNIZACIÓN DO TRANSPORTE PÚBLICO EN GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2017-0013)
 • Obxecto: elaboración do Plan de Sistemas de Información para a Modernización do transporte público en Galicia. O plan de sistemas será o marco de referencia para o desenvolvemento de sistemas de información que respondan os obxectivos estratéxicos da Dirección Xeral de Mobilidade no período 2017-2020.
 • Importe de adxudicación: 41.133,95 € (IVE Incluído).