Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades ambientais - 205-2014000016OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades ambientais - 205-2014000016

Formulario de busca

cierra cierra

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades ambientais - 205-2014000016


Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Cofinanciación: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 2. Mellorar o uso e a calidade do TIC e o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: 2.3.1. Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e a e-saúde.

Obxectivos previstos: Creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidad con outros sistemas de información que manexen información ambiental tanto no ámbito autonómico como estatal ou europeo.

Contratos adxudicados
1. SERVIZO DE IMPLANTACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DOS PROXECTOS TECNOLÓXICOS NO ÁMBITO DA XESTIÓN AMBIENTAL EN GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2017-0071)

  • Obxecto: servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no campo dá xestión ambiental, consistente na coordinación, xestión, seguimento e monitorización das actividades e proxectos incluídos no "Plan Tecnolóxico de de  a xestión ambiental en Galicia"
  • Importe de adxudicación: 84.700,00 € (IVE Incluído).

2. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DO SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA (SIAM) NA PLATAFORMA GALEGA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (GAIA) (EXPEDIENTE AMT-2017-0066)

  • Obxecto: servizo de desenvolvemento para a incorporación de contidos e servizos do portal do Sistema de Información Ambiental de Galicia (SIAM) na Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA).
  • Importe de adxudicación: 96.770,96 € (IVE Incluído).

3. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DO REXISTRO GALEGO DE EMISIÓNS (REGADE) NA PLATAFORMA GALEGA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (GAIA) (EXPEDIENTE AMT-2017-0038)

  • Obxecto: servizo de desenvolvemento do rexistro galego de emisións (REGADE) na plataforma galega de información ambiental (GaIA).
  • Importe de adxudicación: 208.712,95 € (IVE Incluído).

4. SERVIZO PARA A ELABORACIÓN DO PLAN TECNOLÓXICO DE MODERNIZACIÓN DA XESTIÓN AMBIENTAL EN GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2017-0019)

  • Obxecto: elaboración do Plan tecnolóxico de modernización da xestión ambiental en Galicia. O plan de sistemas será o marco de referencia para o desenvolvemento de sistemas de información que respondan os obxectivos estratéxicos da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático no período 2017-2020.
  • Importe de adxudicación: 41.133,95 € (IVE Incluído).

5. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO EVOLUTIVO DA PLATAFORMA GALEGA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, GAIA (EXPEDIENTE AMT-2016-0037)

  • Obxecto: servizo de desenvolvemento do Rexistro de Produtores e Xestores de residuos de Galicia e a tramitación integral de todos os procedementos de comunicación e autorización derivados da normativa de residuos; a creación do rexistro de instalacións IPPC con autorización ambiental integrada (AAI) e a súa tramitación e seguimento ambiental; e por último, a creación dun módulo de inspeccións en materia ambiental.
  • Importe de adxudicación:  580.195,00 € (IVE Incluído).