Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Agraria - Servizos dixitais en materia de parcelas e explotacións - 205-2020000022OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Agraria - Servizos dixitais en materia de parcelas e explotacións - 205-2020000022

Formulario de busca

cierra cierra

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Agraria - Servizos dixitais en materia de parcelas e explotacións - 205-2020000022

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 2. Mellorar o uso e a calidade do TIC e o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: 2.3.1. Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e a e-saúde.

Obxectivos previstos:  Desenvolver unha plataforma de información agraria que posibilite a prestación de servizos dixitais en materia de parcelas e explotacións, especialmente aqueles dirixidos á compartición de información dos titulares das explotacións agrarias e a Administración, tanto a nivel de facilitar a canle de comunicación dos titulares coa Administración, como para que esta poida ofrecer servizos de valor engadido aos mesmos.