Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia 205-2014000006OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia 205-2014000006

Formulario de busca

cierra cierra

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia 205-2014000006

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación así coma o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-salud.

Obxectivos previstos:

É obxecto desta operación o desenvolvemento de sistemas de información para a xestión e difusión da lingua ou repositorios lingüisticos promovidos desde a Xunta de Galicia.

Deberán desenvolverse ferramentas e utilidades para o correcto uso da lingua galega por parte da sociedade, así como sistemas acceso aberto a contidos lingüisticos que contribúan á difusión do idioma e do coñecemento da cultura galega. Inclúense o Dicionario Galego e a Enciclopedia Galega Universal; e outros similares


Contratos adxudicados

 1. Impresoras de tarxetas para o carnet das bibliotecas nodais da Xunta de Galicia (MODERN 77/2016)
  Obxecto: adquisición de impresoras de tarxetas para o carnet das bibliotecas nodais da Xunta de Galicia
  Importe de adxudicación: 5.579,67 €
 2. Ampliación do catálogo colectivo único (49/2016)
  ​Obxecto:
  1. A integración dun mínimo de 70 novas bibliotecas da rede de bibliotecas de Galicia, no Catálogo Colectivo Único da Rede de Bibliotecas de Galicia. Isto implica, para cada unha das bibliotecas, o seguinte:
   1. A preparación e execución do proceso de migración do fondo recolleito no sistema MEIGA actual no catálogo colectivo.
   2. A implantación e formación para os usuarios da biblioteca do sistema do sistema integrado de xestión bibliotecaria.
  2. A evolución e desenvolvemento de novas funcionalidades no Sistema Integrado de Xestión Bibliotecaria. ​

Importe de adxudicación: 560.281,13 €