Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.4 - Educación dixital - Dotación de infraestrutura e servizos educativos dixitais en centros - 205-2014000015OPERACIÓN FEDER 2.3.1.4 - Educación dixital - Dotación de infraestrutura e servizos educativos dixitais en centros - 205-2014000015

Formulario de busca

cierra cierra

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.4 - Educación dixital - Dotación de infraestrutura e servizos educativos dixitais en centros - 205-2014000015

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 2. Mellorar o uso e a calidade do TIC e o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: 2.3.1. Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e a e-saúde.

Obxectivos previstos: Dotar ás aulas do sistema educativo galego dunha contorna tecnolóxica completamente funcional para que profesorado e alumnado desenvolver a súa actividade educativa a través das novas modalidades de e-aprendizaxe, así como a infraestrutura tecnolóxica e o acceso a contidos educativos dixitais mediante tecnoloxías innovadoras. 

Contratos adxudicados

Subministración de 50 sistemas de alimentación para servidores no marco do Proxecto ABALAR (EXPEDIENTE STS_2019_CM_453_EDU_SAI)

 • Obxecto: suministración de 50 sistemas de alimentación ininterrompida para servidores no marco do Proxecto Abalar
 • Importe de adxudicación: 5.142,50 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO CUN ÚNICO EMPRESARIO DO SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO NO MARCO DO PROXECTO ABALAR - EDIXGAL (EXPEDIENTE AMT-2018-0057_1º CD)

 • Obxecto: subministración, inventario e mantemento (garantía in-situ) de 12.100 computadores ultraportátiles
 • Importe de adxudicación: 4.358.625,70  (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI PARA DEPENDENCIAS INTEGRADAS NA REDE CORPORATIVA DA XUNTA DE GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2018-0053_2º CD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, serigrafiar, configurar e instalar 283 puntos de acceso wifi en centros educativos conectados á Rede Corporativa da Xunta de Galicia.
 • Importe de adxudicación: 174.594,78 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 1 - COMPUTADORES PORTÁTILES (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L1_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 1000 computadores portátiles.
 • Importe de adxudicación: 596.530,00 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 1 - COMPUTADORES PORTÁTILES  (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L1_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 200 computadores portátiles.
 • Importe de adxudicación: 119.306,00 € (IVE Incluído).

3º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 1 - COMPUTADORES PORTÁTILES (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L1_3ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 2.100 computadores portátiles.
 • Importe de adxudicación: 1.252.713,00 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 2 - Vídeo proxectores para aulas dixitais (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L2_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 100 VÍDEO PROXECTORES PARA AULAS DIXITAIS.
 • Importe de adxudicación: 93.846,39 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 2 - Vídeo proxectores para aulas dixitais (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L2_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 50 VÍDEO PROXECTORES PARA AULAS DIXITAIS.
 • Importe de adxudicación: 46.923,20 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 3 - Vídeo proxectores estándar (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L3_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 100 VÍDEO PROXECTORES ESTÁNDAR.
 • Importe de adxudicación: 46.931,06 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 3 - Vídeo proxectores estándar  (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L3_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 100 VÍDEO PROXECTORES ESTÁNDAR.
 • Importe de adxudicación: 46.931,06 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 4 - encerados dixitais interactivos - edi/PDI (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L4_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 100 ENCERADOS DIXITAIS INTERACTIVOS.
 • Importe de adxudicación: 47.347,30 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 4 - encerados dixitais interactivos - edi/PDI  (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L4_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 50 ENCERADOS DIXITAIS INTERACTIVOS.
 • Importe de adxudicación: 23.673,65 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 6 -  IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L6_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 50 impresoras multifunción.
 • Importe de adxudicación:  (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 7 -  ARMARIOS DE CARGA  (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L7_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 100 armarios de carga.
 • Importe de adxudicación: 160.930,00 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 7 -  ARMARIOS DE CARGA (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L7_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 260 armarios de carga.
 • Importe de adxudicación: 418.418,00 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR, LOTE 8 -  SERVIDORES ABALAR (EXPEDIENTE AMT-2018-0030_L8_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, inventariar e manter (garantía in-situ) 50 servidores Abalar.
 • Importe de adxudicación: 107.992,50 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO microinformático para centros educativos No marco do proxecto abalar (EXPEDIENTE AMT-2017-0051)

 • Obxecto: subministración de equipamento microinformático, para os centros educativos públicos que imparten ensinos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 1.513.100,16 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO E PROFESORADO NO MARCO DO PROXECTO ABALAR-EDIXGAL - LOTE 1 - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES  (EXPEDIENTE AMT-2017-0048_L1_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, masterizar, serigrafíar, inventariar ey manter (garantía in-situ) 13.000 computadores ultraportátiles
 • Importe de adxudicación: 6.066.117,20 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO E PROFESORADO NO MARCO DO PROXECTO ABALAR-EDIXGAL - LOTE 1 - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES  (EXPEDIENTE AMT-2017-0048_L1_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, masterizar, serigrafíar, inventariar ey manter (garantía in-situ) 1.600 computadores ultraportátiles
 • Importe de adxudicación: 746.599,04 € (IVE Incluído).

3º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO E PROFESORADO NO MARCO DO PROXECTO ABALAR-EDIXGAL - LOTE 1 - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES  (EXPEDIENTE AMT-2017-0048_L1_3ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, masterizar, serigrafíar, inventariar ey manter (garantía in-situ) 5.400 computadores ultraportátiles
 • Importe de adxudicación: 2.519.771,76 € (IVE Incluído).

1º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO E PROFESORADO NO MARCO DO PROXECTO ABALAR-EDIXGAL - LOTE 2 - COMPUTADORES PORTÁTILES (EXPEDIENTE AMT-2017-0048_L2_1ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, masterizar, serigrafíar, inventariar ey manter (garantía in-situ) 1.500 computadores portátiles
 • Importe de adxudicación: 857.133,75 € (IVE Incluído).

2º CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO CUN ÚNICO EMPRESARIO DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO E PROFESORADO NO MARCO DO PROXECTO ABALAR-EDIXGAL - LOTE 2 - COMPUTADORES PORTÁTILES  (EXPEDIENTE AMT-2017-0048_L2_2ºCD)

 • Obxecto: A empresa adxudicataria deberá fornecer, masterizar, serigrafíar, inventariar e manter (garantía in-situ) 500 computadores portátiles.
 • Importe de adxudicación: 285.711,25 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO TIC PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR - LOTE 1 - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES (EXPEDIENTE AMT-2016-0040_L1)

 • Obxecto: subministración de 3.425 computadores ultraportátiles para os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 1.088.984,57 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO TIC PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR - LOTE 2 - COMPUTADORES PORTÁTILES  (EXPEDIENTE AMT-2016-0040_L2)

 • Obxecto: subministración de 315 computadores portátiles para os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 217.796,73 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO TIC PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR - LOTE 3 - vídeo proxectores (EXPEDIENTE AMT-2016-0040_L3)

 • Obxecto: subministración de 208 vídeo proxectores para os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 99.212,26 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO TIC PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR - LOTE 4 - ENCERADOS DIXITAIS INTERACTIVOS (EXPEDIENTE AMT-2016-0040_L4)

 • Obxecto: subministración de 545 encerados dixitais interactivos para os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 174.239,88 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO TIC PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR - LOTE 5 - IMPRESORAS  (EXPEDIENTE AMT-2016-0040_L5)

 • Obxecto: subministración de 252 impresoras para os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 60.374,16 € (IVE Incluído).

SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO MICROINFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS NO MARCO DO PROXECTO ABALAR (EXPEDIENTE AMT-2016-0034)

 • Obxecto: subministración do equipamento microinformático, para os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no marco do Proxecto Abalar.
 • Importe de adxudicación: 4.243.793,07 € (IVE Incluído).