Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Confianza dixital. Protección avanzada - 205-2014000021OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Confianza dixital. Protección avanzada - 205-2014000021

Formulario de busca

cierra cierra

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Confianza dixital. Protección avanzada - 205-2014000021

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Cofinanciación: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 2. Mellorar o uso e a calidade do TIC e o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: 2.3.1. Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e a e-saúde.

Obxectivos previstos: Implantación dunha plataforma de malware avanzado. Establecemento dun servizo de xestión de seguridade corporativa co que se asegurará o cumprimento normativo no ámbito da seguridade da información para os servizos da administración electrónica e de servizos públicos dixitais.

Contratos adxudicados

1. SUBMINISTRACIÓN DA AMPLIACIÓN DA PLATAFORMA DE XESTIÓN DE EVENTOS E INFORMACIÓN DE SEGURIDADE PARA A Xunta DE GALICIA, (EXPEDIENTE AMT-2019-0033)

  • Obxecto: subministración e implantación da ampliación da plataforma de xestión de eventos e información de seguridade (Security Information and Event Management, SIEM) da Xunta de Galicia.
  • Importe de adxudicación: 591.973,20 € (IVE Incluído).

2. Servizo de XESTIÓN DA SEGURIDADE CORPORATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DA XUNTA DE GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2017-0003)

  • Obxecto: servizo de xestión da seguridade na plataforma tecnolóxica relativa a infraestruturas e aplicacións corporativas da Xunta de Galicia xestionadas pola Amtega.
  • Importe de adxudicación: 731.868,47 € (IVE Incluído).