Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 - Actuacións para o desenvolvemento de produtos innovadores, adecuados aos novos hábitos de consumo, no ámbito dos contidos dixitais interactivos - 205-2020000023OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 - Actuacións para o desenvolvemento de produtos innovadores, adecuados aos novos hábitos de consumo, no ámbito dos contidos dixitais interactivos - 205-2020000023

Formulario de busca

cierra cierra

  OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 - Actuacións para o desenvolvemento de produtos innovadores, adecuados aos novos hábitos de consumo, no ámbito dos contidos dixitais interactivos - 205-2020000023

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Sociedade Dixital

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación

Obxectivo específico: 1.2.1. Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadores e apoio á compra pública innovadora

Obxectivos previstos:  Desenvolver un proxecto tractor para a incorporación das novas tendencias interactivas con base nos contidos dixitais (realidade aumentada, realidade virtual, visualización 3D, etc.) que promovan novas experiencias de consumo de gran valor engadido para a emisión de contidos informativos, educativos ou de entretemento

Contratos adxudicados

1. Campaña de difusión das operacións financiadas co PO FEDER Galicia 2014-2020 no marco da Axenda Dixital de Galicia (61/2016)

1. SERVIZO PARA A ELABORACIÓN DUN INFORME SOBRE OS ASPECTOS INNOVADORES DA POSTA EN MARCHA DUNHA PLATAFORMA INTEGRAL PARA A PROVISIÓN DE CONTIDOS DIXITAIS INTERACTIVOS (EXPEDIENTE SC-2018-CM-0313)
  • Obxecto:  servizo para a elaboración dun informe sobre os aspectos innovadores da posta en marcha dunha plataforma integral para a provisión de contidos dixitais interactivos
  • Importe de adxudicación: 800,00 € (IVE Incluído).
2. SERVIZO DE APOIO AO DESEÑO DUNHA PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVIZOS BASEADOS NOS CONTIDOS DIXITAIS INTERACTIVOS  (EXPEDIENTE SC-2018-CM-0317)
  • Obxecto: Servizo de apoio ao deseño dunha plataforma integral de servizos baseados nos contidos dixitais interactivos no marco do Plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia (DICO Mindset)
  • Importe de adxudicación: 14.950,00 € (IVE Incluído).
3. SERVIZO DE APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DICO MINDSET (EXPEDIENTE AMT-2019-0022)
  • Obxecto: a contratación dun servizo de apoio técnico á dirección, coordinación, xestión, seguimento e monitorización das actividades e proxectos propios do Plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia (DICO Mindset).
  • Importe de adxudicación: 131.376,92 € (IVE Incluído).