Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

 OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 – Actuacións para a incorporación das TIC nos sectores produtivos de Galicia – GaiásTech - 205-2021000002 OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 – Actuacións para a incorporación das TIC nos sectores produtivos de Galicia – GaiásTech - 205-2021000002

Formulario de busca

cierra cierra

 OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 – Actuacións para a incorporación do TIC nos sectores produtivos de Galicia – GaiásTech - 205-2021000002

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Sociedade Dixital

Cofinanciaciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

Obxectivo específico: 1.2.1. Impulso e promoción de actividades de l+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

Obxectivos previstos: Co foco posto no impulso da transformación dixital de Galicia, o centro GaiásTech contribuirá á identificación de tendencias dixitais e ideas innovadoras, facilitando o fluxo de información e a conexión de axentes para promover a xeración, desenvolvemento e adopción de solucións tecnolóxicas capaces de dar resposta aos novos desafíos empresariais e sociais.

Localizado na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), GaiásTech ofrecerá un conxunto coherente e coordinado de servizos necesarios para axudar aos distintos axentes do ecosistema de innovación dixital, e especialmente ás pemes e start-ups, a ser máis competitivos.

Así mesmo, o Centro constituirase como elemento de soporte á configuración do ecosistema GobTech Galicia co obxectivo de posibilitar que start-ups e pemes proporcionen produtos e servizos tecnolóxicos ás administracións, a través da resolución de retos utilizando tecnoloxías avanzadas como a Intelixencia Artificial, sendo partícipes de importantes procesos de transformación dixital impulsados polo sector público á vez que se fomenta o liderado de de o sector público na adopción de tecnoloxías dixitais innovadoras.

Contrato adxudicado

1. Servizo de impulso e desenvolvemento do Centro GaiásTech, (EXPEDIENTE AMT-2019-0049)

  • Obxecto: O obxecto desta contratación é levar a cabo o servizo de impulso e desenvolvemento do Centro GaiásTech.

            Para cumprir con este obxecto, esta contratación divídese en tres lotes:

            Lote 1: Planificación estratéxica, coordinación e xestión do Centro GaiásTech.

            Lote 2: Deseño e mantemento da plataforma de xestión do Centro GaiásTech.

Lote 3: Deseño da proposta da infraestrutura tecnolóxica do Centro GaiásTech, así como a súa subministración, instalación e posta en funcionamento.

  • Importe de adxudicación:
    • Lote 1: 418.752,00 € (IVE Incluído).
    • Lote 2: 350.145,44 € (IVE Incluído).
    • Lote 3: 321.860,00 € (IVE Incluído).