Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

FEDER 2014-2020FEDER 2014-2020

Formulario de busca

cierra cierra


Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. FEDER"

Páxinas

Obxectivos previstos: Adquisición de equipamento para a mellora das infraestruturas de telecomunicacións que soportan os servizos de administración electrónica / servizos públicos dixitais proporcionados pola Xunta de Galicia.

Obxectivos previstos: Desenvolver un sistema galego de información sobre vivenda, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidade con outros sistemas de información que manexen información do ámbito da vivenda e solo. Deste xeito, a actuación simplificará a información e servizos dixitais facilitados aos cidadáns, axudando á posta en valor dos recursos habitacionales de Galicia e facilitará á Administración unha visión global sobre a realidade do devandito sector, a súa explotación, control e posta en valor; e a posta en marcha de medidas destinadas a...

Obxectivos previstos: Adquisición de equipamento para a mellora das infraestruturas TIC que soportan os servizos de administración electrónica- servizos públicos dixitais proporcionados pola Xunta de Galicia

Obxectivos previstos: A creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidade con outros sistemas de información que manexen información ambiental.

Páxinas