Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

FEDER 2014-2020FEDER 2014-2020

Formulario de busca

cierra cierra


Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. FEDER"

Páxinas

Obxectivos previstos: Dotar ás aulas do sistema educativo galego dunha contorna tecnolóxica completamente funcional para que profesorado e alumnado desenvolver a súa actividade educativa a través das novas modalidades de e-aprendizaxe, así como a infraestrutura tecnolóxica e o acceso a contidos educativos dixitais mediante tecnoloxías innovadoras.

Obxectivos previstos: Creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidad con outros sistemas de información que manexen información ambiental tanto no ámbito autonómico como estatal ou europeo.

Obxectivos previstos: dotar aos centros públicos de Galicia que imparten educación primaria, dos espazos e a infraestrutura necesaria nestes para que o alumnado e profesorado dos centros poida acceder a servizos educativos electrónicos que permitan que se produza a transformación do sistema educativo de Galicia iniciada no marco do proxecto Abalar.

Obxectivos previstos: Programa de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte para a implantación de solucións de "Empresa Dixital e de Contidos" a Pemes a través de axentes colaboradores (empresas de prestación de servizos tecnolóxicos) mediante un servizo para a definición dunha estratexia dixital de empresa, un servizo de definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade para a peme, un servizo de apoio para a adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade, un servizo de apoio na adopción de solucións innovadoras con base nos contidos dixitais e un servizo de...

Páxinas