Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

FEDER 2014-2020FEDER 2014-2020

Formulario de busca

cierra cierra


Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. FEDER"

Páxinas

Obxectivos previstos: A xestión intelixente do territorio en base a datos georreferenciados e mecanismos de sensorización e captación de información en tempo real, mediante o deseño e posta en marcha da Plataforma Galicia Intelixente, que consolidará nunha base cartográfica única e información geoespacial a información sobre o territorio, xerada a través dos sistemas de xestión da administración pública, das redes de sensorización, captación de imaxes e outras fontes de datos, como instrumento estratéxico para a definición das políticas públicas, a vixilancia territorial, o desenvolvemento...

Obxectivos previstos: Evolución do posto de traballo dos empregados públicos a través da dotación de equipos novos nos postos de traballo e nos espazos compartidos, atendendo a modelos e tipoloxías evolucionadas que respondan as necesidades de cada perfil, e evitando no posible duplicar as dotacións mediante o uso de equipos polivalentes, así como a posta en marcha dunha plataforma de virtualización de escritorios de posto de traballo (VDI – Virtual Desktop Infraestructure) que facilite a mobilidade efectiva e garanta o acceso seguro.

Obxectivos previstos: O obxectivo desta operación é a adquisición de equipamento TIC (computadores portátiles e sobremesa, servidores Abalar de centro) destinados a centros educativos públicos de Galicia, excluíndo a dotación específica de aulas dixitais de ensinos obrigatorios. Devandito equipamento destinarase principalmente ao apoio á actividade docente en aulas de ciclos formativos e outros ensinos non obrigatorios, ademais de equipos para departamentos ou outros espazos comúns, como bibliotecas escolares. Iso permitirá un maior uso de medios dixitais nesas aulas, ademais de facilitar...

Obxectivos previstos: A situación derivada da crise sanitaria mundial pola expansión do Covid-19, provocou un cambio nos hábitos consolidando a canle telemática para as relacións coa cidadanía ou a prestación dos servizos públicos. No ámbito da administración de xustiza, a evolución da xestión dixital dos expedientes require medios na sala que permitan a xestión do expediente electrónico. A finalidade desta operación é completar a dotación de medios dixitais e videoconferencia para a celebración e gravación das vistas orais e a través de videoconferencia nas sedes xudiciais da Comunidade...

Páxinas