Fondos Europeos

Formulario de busca

Fondos

FEDER 2014-2020FEDER 2014-2020

Formulario de busca

cierra cierra


Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. FEDER"

Páxinas

Obxectivos previstos : Con esta operación preténdese avanzar cara a unha xestión intelixente do territorio baseada en datos xeorreferenciados e mecanismos de sensorización e captura de información en tempo real. As actuacións consisten no despregamento de infraestruturas (pasivas e activas) que faciliten a sensorización do territorio e que contribúan ao desenvolvemento de sistemas especializados vinculados ao seguimento da evolución do uso do solo e ocupación do territorio, aos servizos territorializados no ámbito do rural e a política agro-gandeira, do transporte, das actividades...

Obxectivos previstos: O obxectivo desta operación é contribuír ao desenvolvemento de sistemas especializados vinculados ao seguimento da evolución do uso e ocupación do solo, aos servizos territorializados no rural e á política agrogandeira, ao transporte, ás actividades económicas, ao turismo, e a prestación de servizos públicos en xeral. Esta operación pretende avanzar cara a unha xestión intelixente do territorio mediante o despregamento de infraestruturas (pasivas e activas) que faciliten a conectividade no solo con especial incidencia no rural, garantindo melloras de cobertura que...

Obxectivos previstos: A xestión intelixente do territorio en base a datos georreferenciados e mecanismos de sensorización e captación de información en tempo real, mediante o deseño e posta en marcha da Plataforma Galicia Intelixente, que consolidará nunha base cartográfica única e información geoespacial a información sobre o territorio, xerada a través dos sistemas de xestión da administración pública, das redes de sensorización, captación de imaxes e outras fontes de datos, como instrumento estratéxico para a definición das políticas públicas, a vixilancia territorial, o desenvolvemento...

Obxectivos previstos: Evolución do posto de traballo dos empregados públicos a través da dotación de equipos novos nos postos de traballo e nos espazos compartidos, atendendo a modelos e tipoloxías evolucionadas que respondan as necesidades de cada perfil, e evitando no posible duplicar as dotacións mediante o uso de equipos polivalentes, así como a posta en marcha dunha plataforma de virtualización de escritorios de posto de traballo (VDI – Virtual Desktop Infraestructure) que facilite a mobilidade efectiva e garanta o acceso seguro.

Páxinas