Organización

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

    Financiamento Europeo

 

Logo Xunta de Galicia   

Os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos son uns fondos que funcionan de modo conxunto a fin de apoiar a cohesión económica, social e territorial e alcanzar os obxectivos da Estratexia Europa 2020 da Unión Europea (UE) para un crecemento intelixente, sustentable e integrador.

Fondos Estruturais e de Investimento Europeos

Máis da metade dos fondos da UE canalízase a través do cinco Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE), xestionados conxuntamente pola Comisión Europea e os países da UE.
O obxectivo principal destes fondos, isto é, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) está orientado a investir na creación de emprego e nunha economía e un medio ambiente europeos sustentables e sans.
A fin de alcanzar esta meta xenérica, estes fondos concéntranse principalmente no impulso dos seguintes sectores:
  • investigación e innovación
  • tecnoloxías dixitais
  • economía hipocarbónica
  • xestión sostible dos recursos naturais
  • pequenas empresas

Proyectos Europeos impulsados pola Amtega

GEOARPAD

ARPAD 

STAMAR

Eurorrexión destino intelixente EDIT

Fondos Europeos 2014-2020

FEADER 2014-2020 Logo Feader

FEDER 2014-2020   Logo FEDER

Programa operativo plurirrexional de España 2014-2020 (POPE) 

Logo Feader

Información Europea:

InfoRegio           http://ec.europa.eu/regional_policy/es/

Total usuarios/as portal a día  01/10/2023: 4.619