Organización

Formulario de busca

AMTEGA

Formulario de busca

    Financiamento Europeo

 

   

Os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos son uns fondos que funcionan de modo conxunto a fin de apoiar a cohesión económica, social e territorial e alcanzar os obxectivos da Estratexia Europa 2020 da Unión Europea (UE) para un crecemento intelixente, sustentable e integrador.

Fondos Estruturais e de Investimento Europeos

Máis da metade dos fondos da UE canalízase a través do cinco Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE), xestionados conxuntamente pola Comisión Europea e os países da UE.
O obxectivo principal destes fondos, isto é, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) está orientado a investir na creación de emprego e nunha economía e un medio ambiente europeos sustentables e sans.
A fin de alcanzar esta meta xenérica, estes fondos concéntranse principalmente no impulso dos seguintes sectores:

  • investigación e innovación
  • tecnoloxías dixitais
  • economía hipocarbónica
  • xestión sustentable dos recursos naturais
  • pequenas empresas

Proxectos Europeos impulsados pola Amtega

GEOARPAD
 

ARPAD 

STAMAR

Fondos Europeos 2014-2020

FEADER 2014-2020 

FEDER 2014-2020   

Información Europea:

InfoRegio http://ec.europa.eu/regional_policy/es/