Eventos

Formulario de busca

Eventos

Formulario de busca

Presentación do Mestrado en Tratamento e Protección de Datos da USC

Dona Mar Pereira Álvarez, directora da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) acompañada de D. José Xullo Fernández, director do Centro de Estudos de Seguridade da USC (CESEG) e Dona Luz Mª Ruibal Pereira, Directora do Mestrado, presentarán a primeira edición do Mestrado en Tratamento e Protección de Datos da USC.

Descrición:

Dona Mar Pereira Álvarez, directora da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) acompañada de D. José Xullo Fernández, director do Centro de Estudos de Seguridade da USC (CESEG) e Dona Luz Mª Ruibal Pereira, Directora do Mestrado, presentarán a primeira edición do Mestrado en tratamento e protección de datos da USC.

A oportunidade da celebración deste Mestrado vén determinada pola inminente obrigación que terán as administracións públicas, institucións, organizacións e empresas de dar cumprimento, a partir de maio de 2018, ás esixencias emanadas do novo Regulamento Europeo (RGPD).

O RGPD describe a necesidade de que o responsable do tratamento aplique medidas técnicas e organizativas apropiadas a fin de garantir e poder demostrar que o tratamento é conforme co Regulamento. En termos prácticos, requírese que as organizacións analicen que datos tratan, con que finalidades fano e que tipo de operacións de tratamento levan a cabo. A partir deste coñecemento deben determinar de forma explícita a forma en que aplicarán as medidas que o RGPD prevé, asegurándose de que esas medidas son as adecuadas para cumprir co mesmo e de que poden demostralo ante os interesados e ante as autoridades de supervisión.

O cadro docente está conformado por profesores e profesionais de recoñecido prestixio e o formato será eminentemente en liña e telemático, o que facilitará o seu seguimento, contando con tres Master-Class impartidas por responsables de institucións e organismos especializados en protección de datos. O título impartirase entre os meses de xaneiro e setembro de 2018. 

A consecución do mesmo habilitará aos seus alumnos para certificarse profesionalmente como Delegado de Protección de Datos (DPO), nova figura contemplada no Regulamento Europeo e que deberán estar nomeados en todas as administracións Públicas (interna ou externamente) e empresas do sector privado que traten datos especialmente protexidos antes de maio de 2018.

Lugar: Facultade de Dereito da USC

Horario: De 12:00 horas a 13:00 horas

Para consultar máis información, prema aquÍ (https://www.masterprotecciondatos.com/)