Eventos

Formulario de busca

Fondos

EventosEventos

Formulario de busca

cierra cierra

Auditorias 4.0: Un antes e un despois da COVID-19 para as auditorias de calidade. Auditoría y gestión de calidad

Desde o inicio da crise sanitaria e ante a imposibilidade de realizar actividades de avaliación in situ, iAuditoria puxo en marcha un proceso de avaliación alternativo que está baseado en técnicas de avaliación remotas. Con este proceso conséguense avaliacións que se consideran adecuadas, nas circunstancias e coas limitacións actuais, para a maioría dos procesos de avaliación, vinculados ao mantemento dos sistemas de calidade.

Centro Exclusivamente por streaming
Data: 21 Abril 2021
Tipoloxía: Xestión empresarial, auditorías de calidade
Horario: 16:30-17:15
Número total de horas: 1
 
Para máis información e inscribirse ao evento pulse aquí