Estrutura orgánica e funcional

Formulario de busca

Fondos

Estrutura orgánica e funcionalEstrutura orgánica e funcional

Formulario de busca

cierra cierra

Estrutura orgánica e funcional

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, entidade instrumental do sector público autonómico adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia é creada polo Decreto 252/2011, do 15 de decembro, ten como obxectivos básicos a definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no terreo das tecnoloxías da información e comunicación e a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia