Planes de acción

Formulario de búsqueda

Fondos

20132013

Formulario de búsqueda

cierra cierra

En 2013 a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia avanzará na consolidación das medidas establecidas na Axenda Dixital galega para garantir uns servizos públicos dixitais de calidade.