Cuentas anuales

Formulario de búsqueda

Fondos

20202020

Formulario de búsqueda

cierra cierra

Contas anuais do exercicio 2020 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.