Estratexias e plans

Estratexias e plans

Galicia avanza hacia un futuro dixital prometedor, impulsado por un compromiso firme coa innovación e o progreso tecnolóxico. Neste mundo cada vez máis interconectado, a Xunta de Galicia está comprometida en aproveitar plenamente as oportunidades que brinda a era dixital. A visión da Axencia céntrase en fomentar a colaboración e o desenvolvemento sostible en todas as esferas da sociedade, desde o ámbito social ata o económico e o medioambiental.

Como rexión, buscamos destacar no escenario europeo como un líder na adopción de tecnoloxías dixitais, co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos nosos cidadáns e contribuír á prosperidade da nosa Comunidade. Neste camiño cara ao futuro dixital, están a establecerse plans e programas que aproveitan o potencial da tecnoloxía para o beneficio de todos. Galicia está comprometida en crear un entorno dixital no que a innovación e a colaboración sexan os piares fundamentais que nos guiarán cara a un mañá mellor.

Nesta páxina, exploraremos os esforzos e estratexias que a Xunta de Galicia está a poñer en funcionamento para abordar plenamente a transformación dixital e fomentar un futuro máis prometedor para toda a cidadanía.