Compromisos de confidencialidade

Compromisos de confidencialidade

Image removed.

Compromisos de confidencialidade

Para realizar o envío á Amtega dos compromisos de confidencialidade que deben ser subscritos, cando proceda, polo persoal a cargo dos provedores que presten servizos á Amtega, poderá facer uso da aplicación dispoñible na seguinte ligazón: https://compromisos-amtega.xunta.gal/. Informamos que para acceder e realizar a xestión mediante esta aplicación, será necesario dispoñer de credenciais corporativas.