Documentos e resultados

Formulario de busca

Fondos

Documentos e resultadosDocumentos e resultados

Formulario de busca

cierra cierra

Documentos e resultados

Páxinas

Dentro do documento, organizado arredor das sete liñas estratéxicas da Axenda Dixital, detállanse os avances acadados durante o ano 2010 polas principais actuacións, iniciativas e proxectos, así como a pertinente avaliación intermedia en forma de análise e valoración do cadro de indicadores de datos obxectivo por programas e do escenario financeiro.

O Balance de 2009-2012 da Axenda Dixital recolle iniciativas que supoñen un investimento da Xunta de Galicia de 893 millóns de euros durante o período 2009-2012 no desenvolvemento das liñas de acción establecidas na Axenda Dixital 2014.gal.

Páxinas