Documentos e resultados

Formulario de busca

Fondos

Axenda Dixital 2014.galAxenda Dixital 2014.gal

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Preto de dous anos despois do seu lanzamento, xa foron executadas diversas iniciativas enmarcadas nesta folla de ruta que dan resposta a actuacións prioritarias para o noso Goberno, como son intensificar os apoios aos sectores produtivos, impulsar o emprendemento e potenciar a internacionalización e a innovación, piares fundamentais para facer unha Galicia máis competitiva.

Dentro do documento, organizado arredor das sete liñas estratéxicas da Axenda Dixital, detállanse os avances acadados durante o ano 2010 polas principais actuacións, iniciativas e proxectos, así como a pertinente avaliación intermedia en forma de análise e valoración do cadro de indicadores de datos obxectivo por programas e do escenario financeiro.

O Balance de 2009-2012 da Axenda Dixital recolle iniciativas que supoñen un investimento da Xunta de Galicia de 893 millóns de euros durante o período 2009-2012 no desenvolvemento das liñas de acción establecidas na Axenda Dixital 2014.gal.

Páxinas