Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

VI Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Asinada o 18 de setembro de 2018 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

18/09/2018

O 26 de xullo de 2012, a Amtega e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, suscribiron un convenio, que regula as achegas de persoal por parte da Consellería de Cultura á Amtega, para a dirección tecnolóxica e xestión operativa dos proxectos tecnolóxicos que dan soporte dende o punto de vista das Tecnoloxías da Información e Comunicación ás competencias que, en materia educativa, ostenta a Consellería.

A través desta Addenda prorrógase a vixencia de dito convenio ata o 31 de agosto de 2019, prorrogable anualmente mediante unha Addenda.

As actuacións da presente Addenda non supoñen para a Amtega achega económica algunha.