Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

V Addenda ao Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolve

Addenda ao Convenio asinada o 17 de marzo de 2017 entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Amtega e a Federación Galega de Municipios e Provincias.

17/03/2017

Esta Addenda ten por obxecto modificar a cláusula sexta do convenio de colaboración entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de Inclusión Dixital no eido da Administración Local, coa finalidade de ampliar a dotación orzamentaria.

Deste xeito,  as actuacións do convenio suporán para a Amtega unha achega total de 3.145.601,40 euros.