Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Terceira addenda ao Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Red.es para o desenvolvemento de actuacións na Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á posta en marcha dunha rede de emerxencias

Addenda asinada o 2 de outubro de 2014 entre a Xunta de Galicia e Red.es co obxectivo de prorrogar a vixencia e modificar a cuarta cláusula do Convenio asinado para a posta en marcha dunha rede de emerxencias.

02/10/2014

O 16 de novembro de 2011 a Xunta de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Red.es suscribiron un convenio de colaboración para o desenvolvemento de actuacións en Galicia, destinadas á posta en marcha dunha rede de emerxencias única, que incorpore todos os beneficios da tecnoloxía punta e que supoña blindar, as 24 horas, a resposta ante as emerxencias que se produzan na comunidade. Unha rede que satisfaga plenamente os requisitos de seguridade e que blinda a comunicación e a coordinación entre todas as persoas que se dedican á emerxencia en Galicia.


A presente addenda non suporá aportación económica algunha para a Amtega.

Organismo promotor: Xunta de Galicia e Red.es