Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Excma. Diputación Provincial de A Coruña e a Consellería de Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia para a implantación dunha rede telemática

Addenda asinada o 28 de novembro de 2014 entre a Excma. Diputación Provincial de A Coruña e a Consellería de Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, co obxectivo de modificar as cláusulas sétima e décima do Convenio asinado para a implantación dunha rede telemática

28/11/2014

O 11 de xuño de 2001, asinouse o Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de A Coruña e a Consellería de Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, que tiña por obxectivo establecer un marco de colaboración de maneira que ambas institucións integrasen as súas respectivas redes de prestación de servizos de telecomunicacións, mellorando e ampliando os servizos que se presten aos Concellos e Cidadáns da Provincia, colaborando para aumentar o nivel de calidade de ditos servizos, simplificando a súa utilización, unificando criterios, compartindo iniciativas e, en definitiva, optimizando a utilización de todos os recursos que ambas institucións destinan a esta finalidade.

A presente addenda non suporá aportación económica algunha para a Amtega.

Organismo promotor: Excma. Diputación Provincial de A Coruña e a Consellería de Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia