Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Protocolo de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Autoridade Nacional para a Innovación Gobernamental (AIG) da República de Panamá para a cooperación na Área de Tecnoloxías da Información e Comuni

Protocolo de colaboración asinado o 3 de decembro de 2012 entre a Autoridade Nacional para a Innovación Gobernamental (AIG) da República de Panamá e a Amtega.

03/12/2012

ORGANISMO: Autoridade Nacional para a Innovación Gobernamental (AIG) da República de Panamá e Amtega

DATA DE SINATURA: 3 de decembro de 2012

ÁMBITO: Xeral

O Protocolo de colaboración entre Autoridade Nacional para a Innovación Gobernamental (AIG) da República de Panamá e a Amtega ten por obxecto establecer un marco de colaboración e o intercambio de experiencias entre a Amtega e a Autoridade Nacional para a Innovación Gobernamental (AIG) da República de Panamá na materia de Tecnoloxías da Información e Comunicacións.

Organismo promotor: Autoridade Nacional para a Innovación Gobernamental (AIG) da República de Panamá e Amtega