Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Plan TIC de medidas urxentes na Administración de Xustiza en Galicia - 2009

Búscase acadar un nivel axeitado de aproveitamento das TIC na mellora e modernización da Administración de Xustiza.

17/07/2009

O Plan TIC de medidas urxentes no ámbito da Administración de Xustiza en Galicia recolle actuacións concretas para abordar no período 2009-2010, estruturadas en cinco ámbitos de actuación: a consolidación de procesos de posta en marcha de sistemas de información (Minerva, Lexnet...), a seguridade, a estabilidade e continuidade dos servizos actuais (infraestrutura e plataforma de base), a mellora organizativa no servizo TIC en relación cos usuarios, a dinamización e o uso axeitado de sistemas de información. 

 
Organismo promotor: Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica