Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Plan TIC de medidas urxentes 2009

Supón o primeiro paso na planificación estratéxica no ámbito tecnolóxico da Xunta de Galicia.

09/07/2009

O Plan TIC de medidas urxentes da Xunta de Galicia ten como obxectivo identificar e poñer en marcha de maneira inmediata as actuacións no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación orientadas a establecer o modelo de coordinación da organización TIC, garantir o correcto funcionamento dos servizos tecnolóxicos que dan soporte aos sistemas corporativos da Xunta de Galicia, impulsar proxectos clave alineados cos obxectivos da Xunta, incorporar á Administración autonómica medidas e actuacións que dean resposta aos imperativos legais e normativos e establecer mecanismos de xestión e control que optimicen o investimento e o gasto en tecnoloxía. 

Organismo promotor: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica