Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

IV Addenda ao Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolv

Addenda ao Convenio asinada o 19 de setembro de 2016 entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Amtega e a Federación Galega de Municipios e Provincias.

19/09/2016

Esta Addenda ten por obxecto modificar o Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de Inclusión Dixital no eido da Administración Local, asinado o 15 de xaneiro de 2014.

En concreto, a presente Adenda modifica a cláusula sexta, referida ao orzamento. Deste xeito, as actuacións do convenio suporán para a Amtega unha achega total de 3.131.098,80 euros. Así mesmo, modifícase a cláusula décima, que recolle que o convenio terá vixencia ata o 31 de decembro de 2017.