Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Instrumento de cooperación competencial entre a Consellería de Traballo e Benestar, a Secretaría Xeral da Igualdade, o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Amtega, para o desenvolvemento de iniciativas de impulso da sociedade da inform

Convenio de cooperación asinado o 17 de setembro de 2012 entre a Consellería de Traballo e Benestar, a Secretaría Xeral da Igualdade, o IGAPE e a Amtega.

17/09/2012

ORGANISMO: Consellería de Traballo e Benestar, a Secretaría Xeral da Igualdade, o IGAPE e a Amtega

DATA DE SINATURA: 17 de setembro de 2012

ÁMBITO: Capacitación dixital

Convenio de cooperación entre a Consellería de Traballo e Benestar, a Secretaría Xeral da Igualdade, o IGAPE e a Amtega, que ten por obxecto establecer o marco adecuado de colaboración entre as partes asinantes co obxectivo de implantar e desenvolver o programa de emprendemento e capacitación dixital para mulleres do rural que leva por nome "Miradas de muller".

Organismo promotor: Consellería de Traballo e Benestar, a Secretaría Xeral da Igualdade, o IGAPE e a Amtega