Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Instrumento de colaboración entre a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Televés S.A., e Cruz Roja Española para facilitar a pilotaxe dos casos de uso de teleasistencia

Asinado o 18 de xullo de 2017 entre a Consellería de Política Social, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Televés S.A. e Cruz Roja Española

18/07/2017

O presente instrumento ten por obxecto establecer as pautas que se seguirán na colaboración entre a Consellería de Política Social, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Televés S.A. e Cruz Roja Española para facilitar a pilotaxe dos casos de uso de teleasistencia avanzada no marco do proxecto europeo ACTIVAGE en Galicia.

As actuacións a desenvolver ao abeiro do presente instrumento son:

  • Definición da arquitectura tecnolóxica da solución de fogar dixital que se deberá pilotar.
  • Definición dos casos de uso a pilotar e avaliar.
  • Definición dos procedementos e protocolos a aplicar nos casos de uso establecidos.
  • Pilotaxe dos casos de uso no ámbito social e no ámbito socio-sanitario.
  • Avaliación da evolución, desenvolvemento, resultados e conclusións dos distintos casos de uso.

Este instrumento non supón custo económico algún para a Amtega.