Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Informe de posta en marcha do Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDI) - 2010

O novo Centro de Proceso de Datos Integral constituirá o corazón dixital de Galicia contribuíndo a mellorar a competitividade, reducir custes, acadar unha mellor eficiencia enerxética, unha maior flexibilidade, interoperabilidade e seguridade así como unha simplificación da xestión e unha homoxeneización da estratexia tecnolóxica da Xunta. Ademais, a consolidación dun CPDI único de infraestrutura TIC fará posible unha administración que funcione 24 horas ao día os 365 días do ano.

23/07/2010

En liña cos obxectivos de 2014.gal Axenda Dixital de Galicia, a Administración galega a través da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación tecnolóxica, creará un Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) que integrará as funcións dos máis de 80 CPDs existentes agora na Comunidade.

A posta en marcha do CPDI intégrase en dúas das liñas contempladas en 2014.gal Axenda Dixital de Galicia que son a prestación de novos e mellores servizos públicos dixitais e a consecución dunha Administración eficiente.Ubicado no edificio de Servizos Centrais, o novo CPDI ocupará unha superficie de 1.095 metros cadrados divididos en dúas plantas no Edificio de Servizos Centrais da Cidade da Cultura. Na primeira habilitaranse as áreas de operadores, reparación e montaxe, backups, comunicacións, operadores e a zona visitable. Na planta baixa estarán a área de acceso, de proceso de datos e a área técnica. Está previsto rematar o acondicionamento da nova plataforma tecnolóxica no verán do vindeiro ano e completar a integración dos centros de datos no CPDI no 2º semestre do 2011.
 
O traslado da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica ás instalacións da Cidade da Cultura realizarase no primeiro semestre do 2011 e ocupará un espazo de 860 metros cadrados no Edificio de servizos centrais e 1.277 metros cadrados no Edificio do Arquivo. Grazas a esta reorganización liberase un espazo total de 1.310 metros cadrados.

 
Documentos relacionados:

Organismo promotor: Xunta de Galicia