Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

II Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a implantación dun programa de educación dixital en Galicia

16/05/2018

Esta addenda ten por obxecto modificar a cláusula sétima do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a implantación dun programa de Educación Dixital en Galicia.

A addenda é debida á proximidade da data de vencemento dos contratos e a necesidade de continuar cos servizos que pola súa consideración de críticos non poden ser paralizados.

Deste xeito, a vixencia do convenio pasa a ser ata o 31 de agosto de 2020, o que significará unha achega económica por parte da Amtega de 634.089,61 euros.