Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

I Adenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica para a coordinación de actuacións de impulso de empresa dixital e Industria 4.0

Adenda ao convenio asinada o 8 de febreiro de 2016 entre a Amtega e o Igape

08/02/2016

Esta Adenda ten por obxectivo modificar o Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica para a coordinación de actuacións de impulso de empresa dixital e Industria 4.0, coa modificación da cláusula segunda (referida ao financiamento), terceira (relativa aos compromisos da Amtega), cuarta (compromisos do Igape) e sexta (referida á modalidade de actuación no financiamento conxunto).