Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Estudo do proxecto sistema de axuda á explotación da mobilidade de Galicia - 2014

Sistema de Axuda a Explotación da mobilidade de Galicia liderado pola Xunta de Galicia, que permitirá ás empresas contratistas dos servizos públicos de transporte dispoñer do servizo de SAE sen necesidade de dotarse dun SAE local propio.

15/04/2014

Contribuír de maneira significativa á consecución dun sistema de transporte público de viaxeiros por estrada máis limpo, seguro e eficiente a través da mellora na xestión e control da flota adscrita ao servizo de transporte público regular de viaxeiros de Galicia, e a verificación do cumprimento das obrigas dos contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular.

Para máis información pode consultar o resumo executivo do proxecto.

Documentos relacionados:
Organismo promotor: Amtega